Del

Høringssvar

Her kan du læse de seneste høringssvar, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har afgivet på økonomi- og it-området:

2017

25.10.2017 DEG høringssvar over lovforslag til lov om tilgængelighed af offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer

16.06.2017 DEG-B og DEG-L høringssvar over udkast til bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

05.04.2017 DEG-B og DEG-L høringssvar over udkast til bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen)

24.03.2017 DEG-B og DEG-L høringssvar over udkast til vejledende retningslinjer om sponsorater

24.01.2017 DEG-L høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet)

24.01.2017 DEG-B høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet) 

17.01.2017 Høringssvar over udkast til ny konteringsinstruks med tilhørende udkast til retningslinjer for formåls- og SKS-kontering

2016

05.12.2016 Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler mv. 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K