Del

Høringssvar

Her kan du læse de seneste høringssvar, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har afgivet på økonomi- og it-området:

2019

19.11.2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative systemer

27.09.2019 Høring over udkast til cirkulæreskrivelser om fælles dataansvar og opgaver og ansvar for STIL som databehandler for visse systemer som stilles til rådighed på børne- og undervisningsområdet 

23.09.2019 Høring over vejledende takstkatalog for samarbejde mellem erhvervsskoler og grundskoler om undervisning i valgfag. 

26.04.2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. 

27.02.2019 DEG høringssvar over høring over udkast til bekendtgørelse om den digitale identifikationsløsning Unilogin og opgaver og ansvar for de dataansvarlige og for Styrelsen for It og Læring som databehandler

2018

30.10.2018 DEG-B og DEG-L høringssvar over høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelser m.fl.

16.08.2018 DEG-B og DEG-L høringssvar over høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

23.04.2018 DEG høringssvar over høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl.

2017

25.10.2017 DEG høringssvar over lovforslag til lov om tilgængelighed af offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer

16.06.2017 DEG-B og DEG-L høringssvar over udkast til bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

05.04.2017 DEG-B og DEG-L høringssvar over udkast til bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen)

24.03.2017 DEG-B og DEG-L høringssvar over udkast til vejledende retningslinjer om sponsorater

24.01.2017 DEG-L høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet)

24.01.2017 DEG-B høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet) 

17.01.2017 Høringssvar over udkast til ny konteringsinstruks med tilhørende udkast til retningslinjer for formåls- og SKS-kontering

2016

05.12.2016 Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler mv. 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K