Del

Bestyrelsen for DEG-B

Bestyrelsen består af 18 medlemmer, der alle sidder i en bestyrelse på en erhvervsskole. Derudover repræsenterer medlemmerne arbejdsmarkedets parter, det offentlige samt medarbejdere og elever på erhvervsskolerne.

Formand
Kim Simonsen, Erhvervsskolen Nordsjælland

Næstformand
Lars Goldschmidt, ZBC

Arbejdsgivergruppen
Ernst Lykke Nielsen, Niels Brock
Lars Dyrstrøm, Erhvervsskolen Nordsjælland
Michael Mathiesen, Rybners
Palle Damborg, Mercantec
Peter Andreasen, ZBC

Arbejdstagergruppen
Christian Grønnemark, Knord
Ejner Holst, Den jydske Haandværkerskole
Kasper Palm, TEC
Mette Lyndgaard Pedersen, Aalborg Handelsskole
Pia Maul Andersen, AMU Syd

De offentlige repræsentanter
Anna Kirsten Olesen, TECHCOLLEGE
Jorun Bech, Roskilde Handelsskole

Medarbejderrepræsentant
Jane Bjerre Siebken, Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
Peter Ølgaard, AARHUS TECH

Elevrepræsentant
Martin Flindt Nielsen, TEC
Victoria Grøn Uhrenfeldt, Aalborg Handelsskole

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K