Del

OK13 / OK15

Indførelsen af OK13 er en stor forandring på alle erhvervsskoler - både for bestyrelser, ledelser, lærere og andre medarbejdere. Danske Erhvervsskoler opfordrer skolerne til at gøre sig tanker omkring, hvordan man vil implementere og arbejde med den nye aftale, og de muligheder aftalen åbner op for. Moderniseringsstyrelsen og UVM har givet udtryk for, at fokus ligger på kvalitetsløft. Klik her, hvis du vil vide mere om OK13.

Overenskomstforhandlingerne for OK15 startede den 17. december 2014. Parternes forhandlingerne er stadig undervejs og vi vil løbende opdatere om de nyeste forhandlinger på vores hjemmesides fokusområde for OK15.

Vil du vide mere?

Thomas Kurz Ankersen- Chefkonsulent - jura og organisation
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K