Del

I flere overenskomster er der indført muligheder for at opspare omsorgsdage ved konvertering af ikke-afviklet afspadsering. Dette er f. eks. sket for kontorfunktionærer og AC-ansatte. For tjenestemandslignende ansatte lærere giver Arbejdstidsaftalen tilsvarende mulighed.
 
Skolerne skal føre regnskab for de enkelte medarbejderes omsorgsdage. Efter cirkulæret er der mulighed for at aftale, at omsorgsdagene afvikles på timebasis.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K