Del

Tjenestemandslignende ansatte 


Ansættelser pr. 1. august 1995 eller senere

Pr. 1. august 1995 indbetaler skolerne bidrag for tjenestemandslignende ansatte omfattet af henholdsvis CO IIs og STKs forhandlingsret til henholdsvis CO IIs og STKs pensionsordning for tjenestemandslignende i PFA Pension. 

Ansættelsesbekendtgørelsen har regler om pension i § 35. Der er tale om, at den pensionsgivende løn forhøjes til 100/95 før der af skolen beregnes og betales pensionsbidrag på henholdsvis 10% og 5% af den forhøjede løn som skolens og den ansattes bidrag. 

Ansættelser inden 1. august 1995 

Ledere og lærere, der pr. 31. juli 1995 var medlemmer af Pensionskassen for Erhvervsskoler bevarer som personlige ordninger deres medlemsskab af pensionskassen i den nuværende stilling samt ved eventuel direkte overgang til anden tjenestemandslignende stilling ved samme erhvervsskole eller ved anden erhvervsskole, såfremt denne stilling giver adgang til medlemsskab af Pensionskassen for Erhvervsskoler efter dennes vedtægt.

Pensionsforbehold 

For ansættelser efter 1. marts 1992 blev der taget pensionsforbehold, således at hvis den ansatte afskediges på grund af en sygdom, der var konstateret allerede ved ansættelsen, vil han kun være berettiget til den optjente pension.
 
Ændringer tjenestetid

Skolen indberetter til pensionskassen, hvis der sker ændringer i ansættelsesforholdet. F. eks. hvis der sker en reduktion af tjenestetid, eller der sker en omklassificering.

Pensionsindbetaling under tjenestefrihed 

Bortset fra ganske få tilfælde skal der indbetales pensionsbidrag til staten for ansatte, som har tjenestefrihed. I visse tilfælde foretages indbetalingen af skolen: 1) orlov til uddannelse, der er i skolens interesse, 2) orlov til børnepasning, der er påbegyndt 1. april 2001 eller senere og 3) plejeorlov til pasning af syge børn og slægtninge. I andre tilfælde, hvor der skal indbetales pensionsbidrag, foretages dette af andre end skolen. Se cirkulære herom fra 1. oktober 2001.

Regler:

01 02 2007  Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 101 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved erhvervsskoler og skolehjem.

08 02 1996  Undervisningsministeriets skrivelse vedrørende pensionsbidrag for tjenestemandslignende ansatte.

21 07 1997  Undervisningsministeriets skrivelse om pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemandslignende ansatte.

11 08 1999  Finansministeriets cirkulære (23-99) om Førtidspensionsfradrag.

22 12 1999  Finansministeriets cirkulære (77-99) om individuel omklassificering af tjenestemænd mv., der er fyldt 60 år. 

11 06 2001  Undervisningsministeriets skrivelse om aftale om indbetaling af pensionsbidrag for visse tillæg til ledere ved erhvervsskoler.

01 09 2001  Finansministeriets cirkulære (23-01) om Afsked af tjenestemænd i staten m. fl. på grund af svagelighed eller sygefravær.

01 10 2001  Finansministeriets cirkulære (28-01) om Retningslinjer for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed.

05 11 2001  Undervisningsministeriets skrivelse om merarbejdsbetaling til deltidsansatte lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår (gøres pensionsgivende).

11 12 2001  Undervisningsministeriets skrivelse om Finansministeriets cirkulære om forhøjelse af pensionsbidraget for CO II´s pensionsaftaler og nettoficering af den pensionsgivende løn.   

22 04 2002  Finansministeriets cirkulære (08-02) om aftale om pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd.

12 02 2003  Undervisningsministeriets skrivelse om frivillig indbetaling af pensionsbidrag.

15 02 2003  Finansministeriets cirkulære (15-03) om regler om administration af førtidspensionsfradrag for tjenestemænd m.fl. pr. 15. februar 2003.   

11 12  2003  Finansministeriets cirkulære (82-03) om Forhøjelse af pensionsbidraget for tjenestemandslignende ansatte i staten m.v. inden for StK´s forhandlingsområde og nettoficering af den pensionsgivende løn.  

15 01 2003  Finansministeriets cirkulære (5-03) om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m. fl.

22 05 2003  Finansministeriets skrivelse om opgaveomlægning i Finansministeriet vedrørende visse sager om tjenestemandspension.

15 06 2004  Finansministeriets cirkulære (36-04) om aftale om pensionsforhold for ansatte i fleksjob under CFUs forhandlingsområde. 

15 03 2007  Finansministeriets cirkulære (32-07) om aftale om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer.

02 09 2008  Finansministeriets cirkulære (48-08) om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten mv.

29 08 2011  Finansministeriets cirkulære (43-11) om aftale om senior- og fratrædelsesordninger med bilag om betalingssatser for køb af pensionsalder i forbindelse med frivillig fratræden.

05 02 2010  Finansministeriets cirkulære (8-10) om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2010.

30 03 2011  Finansministeriets cirkulære (6-11) om regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2011.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K