Del

Medlemmerne af  pensionskassen, der jf. ovenstående er lukket for nytilgang,  er:  "fastansatte ledere og lærere, forsknings  og laboratoriemedarbejdere samt skolebetjente m.v." 

Personalestyrelsen har den 22. maj 2003 meddelt, at bl. a. sager om administration af medlemsforhold for medlemmer af Pensionskassen for Erhvervsskoler overføres fra Personalestyrelsen til Finansstyrelsen (Finans- og Pensionskontoret). I forbindelse med overførsel af sagerne overgår tillige personale.

 

Regler:

12 01 1990  Vedtægt for Pensionskassen for Erhvervsskoler.

          1990  Medlemsvejledning for Pensionskassen for Erhvervsskoler.

09 07 1992  Undervisningsministeriets skrivelse om administrationschefers medlemsskab af Pensionskassen for Erhvervsskoler.

01 05 1996  Undervisningsministeriets skrivelse om overgangsordning for medlemmer af Pensionskassen for Erhvervsskoler.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K