Del

Der er den 6. oktober 1988 udsendt cirkulæreskrivelse fra Finansministeriet om pensionsordning for visse tjenestemandslignende ansatte i staten m.v.

Denne ordning har betydning for nogle grupper af tjenestemandslignende ansatte på erhvervsskoler.

Dette gælder f. eks. tjenestemandslignende ansatte oldfruer, økonomaer og administrationschefer, som ikke kunne optages i Pensionskassen for Erhvervsskoler.

Der er tale om en "supplerende" ordning i den forstand, at personer, som er optaget i Pensionskassen for Erhvervsskoler ikke kan benytte denne nye mulighed for pensionering.


Regler:

06 10 1988 Cirkulæreskrivelse (LP nr. 117/88) fra Finansministeriet om pensionsordning for visse tjenestemandslignende ansatte i staten mv.

08 11 1993 Cirkulæreskrivelse (APD nr. 89/93) fra Finansministeriet om pensionsordning for tjenestemandslignende ansatte og visse overenskomstansatte i Staten mv.

09 07 1992 Undervisningsministeriets skrivelse om administrationschefers medlemsskab af Pensionskassen for Erhvervsskoler.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K