Del

Indtil 1. januar 2006 skulle skolerne tegne rejseforsikring i forbindelse med udlandsrejser, idet skader ved sådanne rejser ikke var dækket af Statens Selvforsikring.

Nu er udgifter ved skader mv. i forbindelse med tjenesterejser til udlandet en del af Statens Selvforsikring. Skolerne må herefter ikke selv tegne tjenesterejseforsikring.

Imidlertid styres ordningen af EUROPÆISKE REJSEFORSIKRING A/S, som afgør, om der foreligger erstatningspligt efter forsikringen, fastsætter i givet fald erstatningens størrelse og lægger ud for erstatning, betaler lægeregninger mv. Derefter refunderer institutionen Europæiske de udlagte beløb.

De skoler, som skal sende medarbejdere til udlandet, skal lade sig registrere inden rejsen. Der skal benyttes en registreringsblanket, der er medtaget som bilag 2 til cirkulæret.

Europæiske kan kontaktes på 33 27 83 66 (eller erhverv@remove-this.er.dk / fax 33 24 14 44).

 

Regler:

 

30 06 2000 Finansministeriets cirkulære (57-00) om tjenesterejseaftalen.  

21 12 2010 Finansministeriets cirkulære (50-10) om tjenesterejseforsikringen (udlandet).

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K