Del

Anvendelse af egen bil i arbejdet forekommer typisk ved tjenesterejser og kræver tjenestestedets forudgående godkendelse.

Der ydes kilometergodtgørelse vedrørende biler og motorcykler efter lav eller høj sats. Der gives som hovedregel dækning efter den lave sats.

Anvendelse af høj sats kræver skriftlig kørselsbemyndigelse fra arbejdsstedet. Der kan også gives befordringsgodtgørelse for anvendelse af andre befordringsmidler.

Skolerne kan give kørselsbemyndigelser, der gælder for 1 år og for konkrete ansatte.

Efter disse regler kan skolen udbetale den høje sats, hvis der med en stilling er forbundet regelmæssig kørsel af større omfang eller speciel art.

Der kan kun udbetales godtgørelse efter høj sats for de første 20.000 km. pr. kalenderår. Kørsel derudover godtgøres med lav sats.

Administrationen af kørselsbemyndigelserne for erhvervsskolerne foretages af bestyrelsen over for direktøren og af direktøren over for det øvrige personale.

Skolerne kan i øvrigt anvende skolernes biler mv. til tjenesterejser, hvis dette er formålstjenligt. Reglerne herfor er flyttet over i Budgetvejledningen.

Regler:

11 01 2011    Finansministeriets cirkulære (1-11) om Satsregulering pr. 1/1 2011 for tjenesterejser.

06 08 1987 Skrivelse (I-425) fra Undervisningsministeriet, Departementet om kørselsbemyndigelse.

27 01 2010  Finansministeriets cirkulære (6) om Budgetvejledning 2010 (vedr. tjenestebiler).

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K