Del

Der er den 28. marts 1995 indgået aftale mellem Finansministeriet og CO II og AC om godtgørelse for transporttid i visse tilfælde til tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsskoler. Aftalens bestemmelser indgår nu i Arbejdstidsaftalen.

Visse forudsætninger for ydelse af godtgørelse skal være opfyldt:

  1. Der skal være pligt til at udføre pålagt arbejde på flere tjenestesteder samme dag. 
  2. Transporten for dage, der ydes godtgørelse, skal mellem tjenestestederne sammenlagt være over 8 km, og 
  3. Transporten skal foretages i perioder, hvor transporttiden ikke medregnes i arbejdstiden.

Godtgørelsen er på 108 kr. pr. dag + 54 kr. pr. hver på begyndt 30 km. ud over 30 km for dage, hvor transportafstanden udgør mindst 30 km. 

Beløbene reguleres.

 

Regler:

03 12 2008 Finansministeriets cirkulære (72-08) om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 18.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K