Del

I dette kapitel omtales de grupper lærere, der er ansat på overenskomst mellem Finansministeriet og organisationer under Akademikernes Centralorganisation samt de lærere, der er ansat på AMU-overenskomstgrundlag.


Afskedigelser begrundet i aktivitetsnedgang

Foranlediget af et par tilfælde, hvor skoler ikke har overholdt alle de formelle regler for afskedigelsesproceduren, gives her en kort oversigt over afskedigelsesproceduren for overenskomstansatte.

I overenskomsterne for de forskellige personalegrupper indgår afskedigelsesproceduren, der generelt omfatter meddelelseaf afsked og eventuel forhandling af afskeden ved møde med skolen og mulig efterfølgende voldgiftsbehandling.  

Dette er dog ikke hele proceduren. Denne omfatter: 
1 konstatering/sikker forudsigelse af aktivitetsnedgang.

Få grundlaget for afskedigelserne fastsat ved opgørelser, som beskriver:
* hvilke aktiviteter, der falder bort eller forventes at falde bort.
* forventninger til aktiviteten på områder, hvor afskedigelsestruede kunne fungere
* hvad skolen har gjort for at undgå afskedigelser  

2 Behandling i samarbejdsudvalg, hvis aktivitetsnedgangens karakter eller konsekvenser fordrer dette. Efterlevelse af eventuelle retningslinier aftalt af samarbejdsudvalget. Se kapitel 3.0.

3 Orientering af tillidsrepræsentant og pågældende ansatte. Ønsker pågældende at søge bort selv?

Beskriv (foreløbigt i internt notat) hvorledes skolen har behandlet sagen, herunder hvad organer, som skolen er forpligtet til at inddrage, har meddelt, f. eks.:
* Samarbejdsudvalgsbehandling (ved større rationaliseringer eller arbejdsomlægninger eller som følge af aftaler i samarbejdsudvalget)
* Tillidsmandsmedvirken
* Evt. afskedigelsesudvalgsbehandling

4 Afskedigelse
, indeholdende begrundelse meddeles skriftligt til:
den ansatte
organisationen
tillidsrepræsentanten  

Der bør sendes materiale om aktivitetsnedgangen m.v. til organisationen for at give grundlag for at vurdere afskedigelsesudtalelser. Dog må der herved ikke gives oplysninger i strid med tavshedspligten, herunder med hensyn til personlige forhold.

I øvrigt må overenskomsterne nøje følges med hensyn til begrundelse af afsked, opsigelsesvarsel og hvortil meddelelse af afskeden også skal gives (typisk til organisationen f. eks. HK, IDA eller Dansk Magisterforening).   

For tillidsmandsbeskyttede ansatte gælder beskyttelse fremfor andre ansatte (tvingende årsager til afsked) samt at der skal gennemføres forhandling, typisk med organisationen, før afskedigelse kan komme på tale. I disse tilfælde bør vejledning indhentes. 

I dette kapitel omtales de grupper lærere, der er ansat på overenskomst mellem Finansministeriet og organisationer under Akademikernes Centralorganisation samt de lærere, der er ansat på AMU-overenskomstgrundlag.


Afskedigelser begrundet i aktivitetsnedgang

Foranlediget af et par tilfælde, hvor skoler ikke har overholdt alle de formelle regler for afskedigelsesproceduren, gives her en kort oversigt over afskedigelsesproceduren for overenskomstansatte.

 

I overenskomsterne for de forskellige personalegrupper indgår afskedigelsesproceduren, der generelt omfatter meddelelse af afsked og eventuel forhandling af afskeden ved møde med skolen og mulig efterfølgende voldgiftsbehandling.

 

Dette er dog ikke hele proceduren. Denne omfatter:

 

1 Konstatering/sikker forudsigelse af aktivitetsnedgang.

Få grundlaget for afskedigelserne fastsat ved opgørelser, som beskriver:
* hvilke aktiviteter, der falder bort eller forventes at falde bort.
* forventninger til aktiviteten på områder, hvor afskedigelsestruede kunne fungere
* hvad skolen har gjort for at undgå afskedigelser

 

2 Behandling i samarbejdsudvalg, hvis aktivitetsnedgangens karakter eller konsekvenser fordrer dette. Efterlevelse af eventuelle retningslinier aftalt af samarbejdsudvalget. Se kapitel 3.0.

 

3 Orientering af tillidsrepræsentant og pågældende ansatte. Ønsker pågældende at søge bort selv?

Beskriv (foreløbigt i internt notat) hvorledes skolen har behandlet sagen, herunder hvad organer, som skolen er forpligtet til at inddrage, har meddelt, f. eks.:
* Samarbejdsudvalgsbehandling (ved større rationaliseringer eller arbejdsomlægninger eller som følge af aftaler i samarbejdsudvalget)
* Tillidsmandsmedvirken
* Evt. afskedigelsesudvalgsbehandling

 

4 Afskedigelse, indeholdende begrundelse meddeles skriftligt til:
den ansatte
organisationen
tillidsrepræsentanten

 

Der bør sendes materiale om aktivitetsnedgangen m.v. til organisationen for at give grundlag for at vurdere afskedigelsesudtalelser. Dog må der herved ikke gives oplysninger i strid med tavshedspligten, herunder med hensyn til personlige forhold.

 

I øvrigt må overenskomsterne nøje følges med hensyn til begrundelse af afsked, opsigelsesvarsel og hvortil meddelelse af afskeden også skal gives (typisk til organisationen f. eks. HK, IDA eller Dansk Magisterforening). 

 

For tillidsmandsbeskyttede ansatte gælder beskyttelse fremfor andre ansatte (tvingende årsager til afsked) samt at der skal gennemføres forhandling, typisk med organisationen, før afskedigelse kan komme på tale. I disse tilfælde bør vejledning indhentes. 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K