Del

Afskedigelse af tillidsrepræsentanter følger regler, der er aftalt mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. 

Finansministeriet har udsendt et cirkulære om aftale for tillidsrepræsentanter i staten mv. Der er her nøje redegjort for proceduren ved afskedigelse samt medtaget en tjekliste. 
 

Regler:

Finansministeriets cirkulære af 30. september 2008 (58-08) om tillidsrepræsentanter i staten mv.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K