Del

Efter ligebehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke afskedige en lønmodtager fordi denne er gravid eller ønsker at benytte retten til fravær i den anledning.

Derimod er der ikke forbud mod at afskedige gravide af andre årsager såsom rationaliseringer o. lign.

Men hvis en afskedigelse finder sted under graviditet, barsel eller adoption, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Den omvendte bevisbyrde er i praksis ofte meget svær at løfte.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K