Del

Skolen må være opmærksom på, om den ansatte, der påtænkes afskediget, har tillidsrepræsentant beskyttelse.

Der kan være tale om tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant eller samarbejdsudvalgsmedlem eller suppleant herfor.

Senest er medlemmer i institutionens bestyrelse, der er udpeget af personalet, blevet beskyttet.

Hvorledes suppleanten er beskyttet, afhænger af den enkelte overenskomst/ hovedaftale. Der kan være beskyttelse i funktionsperiode eller i hele valgperioden.

Der kan ikke finde afskedigelse sted af disse personer før afskedigelsesgrundlaget har været forhandlet med organisationen. Står skolen i en sådan situation, er det tilrådeligt at søge nærmere vejledning. Se i øvrigt kapitel 14.6.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K