Del

Tjenestemandslignende ansættelser inden 1. august 1995 

Prøveansatte
14 dage i de første 3 måneder og
3 måneder i den resterende prøvetid
   
Fastansatte
3 måneder

NB: Skolen og den ansatte kan acceptere et kortere opsigelsesvarsel fra den anden part end de i reglerne fastsatte.

 

Overenskomstansatte  samt  tjenestemandslignende ansatte pr. eller efter 1. august 1995

Funktionærloven bestemmer om funktionærens opsigelse, at denne skal ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. For timelønnede ikke funktionærer gælder (fælles)overenskomsterne.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K