Del

Opsigelsesvarsler fremgår af Ansættelsesbekendtgørelsen for tjenestemandslignende ansatte samt af (fælles)overenskomster for overenskomstansatte. For de sidstnævnte vil funktionærlovens varsler typisk gælde bortset fra timelønnede ansatte.

Tjenestemandslignende ansættelser inden 1. august 1995

Her bestemmer den dagældende ansættelsesbekendtgørelse §§ 23 og 27, at der gælder følgende varsler for

1 Prøveansatte
14 dage i de første 3 måneder og
5 måneder i den resterende prøvetid og indtil 3 års ansættelse

2 Fastansatte
5 måneder indtil 3 års ansættelse (2 år og 7 måneder)
6 måneder indtil 6 års ansættelse (5 år og 6 måneder)  
7 måneder indtil 9 års ansættelse (8 år og 5 måneder)
8 måneder efter  9 års ansættelse (8 år og 5 måneder)

NB: Opsigelsesvarslet medregnes i ansættelsesperioden. Således skal den endelige afskedigelse vedr. 7 månedersvarslet være den ansatte i hænde inden der er gået 8 år og 5 måneder fra ansættelsen. Følgeligt skal høringsskrivelsen, hvor afskeden bebudes og hvor der gives lejlighed til at fremsætte udtalelser i følge § 24, stk. 1, gives senest ca. 8 år og 4 måneder fra ansættelsen.

Tjenestemandslignende ansættelser pr. 1. august 1995 eller senere

For disse ansatte er der opsigelsesvarsler svarende til de overenskomstansattes. Se nedenfor.

Imidlertid er høringsreglerne uændrede i forhold til de tidligere tjenestemandslignende ansatte (til forskel fra overenskomstansatte). Der henvises til kapitel 14.1.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K