Del

For funktionærer og månedslønnede ikke-funktionærer gælder funktionærlovens regler om varsling af opsigelse og om fratrædelsesgodtgøreslse. 

Funktionærlovens regler herom: 

1 måneds varsel i de første 6 måneder efter ansættelsen

3 måneders varsel efter 6 måneders ansættelse 

3 måneders varslet forhøjes med en måned for hvert 3. ansættelsesår, dog højest til 6 måneder. 

NB: Opsigelserne skal gives til fratrædelse ved en måneds udgang. 

For timelønnede ikke-funktionærer gælder opsigelsesvarsler af kortere længde. Der henvises til (fælles)overenskomsterne.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K