Del

KAPITEL 2.0 FORORD

Danske Erhvervsskoler har udarbejdet denne Vejledning til Personaleadministration.  

Vejledningen har sit udspring i Personaleadministrativ Håndbog, som oprindeligt blev udgivet af Teknisk Skoleforening på grundlag af et mangeårigt samarbejde med Foreningen af skoleledere ved de tekniske skoler.

Indholdet er blevet til på grundlag af arbejdet i Løn- og Personaleudvalg under disse foreninger og rådgivning til skolerne fra foreningernes juridiske konsulent.   

AMU- og handelsskoleforhold er medtaget siden hhv 2003 og 2007.     

Vi håber, at denne vejledning kan være til gavn for ledere og øvrige ansatte, som beskæftiger sig med personaleadministration på vore medlemsskoler.  

Men vejledningen kan forhåbentlig også anvendes af institutionernes bestyrelser på de punkter, hvor de har et selvstændigt ansvar for skolens personaleadministration. Der tænkes her først og fremmest på de lovmæssige opgaver i forhold til skolens daglige leder (ansættelse, samarbejde og fratræden, evt. i form af afskedigelse), men også som baggrund for stillingtagen til institutionens personalepolitik.

I Vejledningens kapitel 3 er bestyrelsens arbejdsopgaver ved personaleadministration behandlet. Desuden indeholder kapitel 3 en beskrivelse af nogle overordnede ansættelsesmæssige forhold, som det kan være relevant for bestyrelsen at kende.   

Denne vejledning kan ikke stå alene
Der kan hentes yderligere vejledning i Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning (PAV) eller i de regler og vejledning herom, som Undervisningsministeriet har udgivet.

Ligeledes kan der også på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside findes givtig information og vejledning.

Som led i den almindelige personaleadministration vil skolen desuden råde over en omfattende mængde materiale og en dertil hørende praksis. Denne kan bestyrelsen bede den daglige leder om at formidle til dens opgaver.  

I vejledningen er der angivet de dato, nummer og titel på de væsentligste regler for de pågældende emner; men der er ikke gengivet egentligt lov- eller aftalestof i guiden. Dette findes i udstrakt grad i PAV samt i RETSINFORMATION på ”nettet” (retsinfo - brug "Udvidet feltsøgning").  

Vejledningens læsere kan kontakte Danske Erhvervsskoler ved juridisk konsulent, Thomas K. Ankersen på telefon 333 77 895 eller 30 53 44 80 eller e-mail tka@remove-this.danskeerhvervsskoler.dk, med spørgsmål eller kommentarer, som denne vejledning giver anledning til.    

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K