Del

Skolens bestyrelse har det overordnede ansvar for administrationen, herunder personaleadministrationen, men bør ikke beskæftige sig med den konkrete personaleadministration. Den bør sikre sig, at den inddrages, når det er nødvendigt, ved henvendelse fra f.eks. direktør, eller ved selv at være opmærksom på forskellige problemer på skolen.

Vedrørende den overordnede personaleadministration og de forhold, som ligger til grund herfor, vil bestyrelsens opgaver - på grundlag af indstillinger fra den daglige ledelse - f. eks. være at:

 • vurdere ressourceanvendelsen - herunder personaleanvendelsen
 • ændringer i personale- sammensætning, set i relation til skolens aktiviteter
 • diskutere og godkende personalepolitik, herunder organiseringen af samarbejdet i h. t. reglerne om samarbejdsudvalg.

 

I nogle tilfælde må bestyrelsen foretage selvstændig sagsbehandling:

 • Ansættelse af direktør
 • Bedømmelse af direktøren
 • Drøfte direktørens lønforhold (resultatløn, merarbejdsbetaling eller tillæg af pulje)
 • Tilsyn med skolens leder og dennes administration - herunder delegere  arbejdsopgaver og (med)ansvar til leder - drøfte ønsker om ændring af delegationerne
 • Alt efter delegationsforholdene går bestyrelsen mere eller mindre ind i konkrete ansættelser og afskedigelser (den har stadig ansvaret).


Det er muligt at udbetale honorar til bestyrelsens formand, næstformand, forretningsudvalg og øvrige bestyrelsesmedlemmer i henhold til en bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet.

Det må dog oplyses, at visse undtagelser findes i bekendtgørelsen.

Regler:

Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 420 om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet.
Ændret ved bekendtgørelse nr. 1275 af 4/12 2006.

22 06 2001 Undervisningsministeriets skrivelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer (forbehold for modregning i statstilskuddet).  

31 07 2001 Teknisk Skoleforenings brev til medlemsskolerne om bl. a. bestyrelseshonorarer.  

 • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K