Del

Personaleadministration kan defineres som arbejdsgiverstyring af de ansatte. Den opererer med de fakta, der har betydning for et konkret forhold, opstilling af de regler mv., der kan anvendes samt handling i form af anvisninger eller afgørelser.  

Det bør tilstræbes, at personaleadministrationen klares med færrest mulige ressourcer samt at de problemer, der opstår ved personaleadministrationen løses ved drøftelse eller forhandling mellem parterne og at de skridt, der må foretages, bliver de mindst indgribende, som dog har en tilstrækkelig effekt. Personalestyringen er underlagt bevillingsregler samt regler for løn- og ansættelsesforholdene.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K