Del

Det er vigtigt at få fastlagt (skriftligt) kompetence- og samarbejdsforholdene i ledelsen (bestyrelse - daglig leder), herunder hvilke opgaver, der delegeres og hvilke kontrolforanstaltninger, der ønskes.

Disse forhold udgør i øvrigt en del af den forretningsorden, som hver bestyrelse for en erhvervsskole skal fastsætte i henhold til skolens vedtægt.

Regler:

23 05 2008  Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 379 om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K