Del

Inhabilitet er udførligt behandlet i Forvaltningsloven. Den kan typisk foreligge, hvis en personsag skal afgøres af en ægtefælle eller af en person, som på anden måde har en særlig interesse i sagens afgørelse.

En sådan afgørelse skal overlades til en anden person eller den "interesserede" person må udtræde af et afgørelsesudvalg. Der findes også undtagelsesbestemmelser til reglerne om inhabilitet.

Regler:

07 12 2007 Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1365 om forvaltning (Forvaltningsloven).

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K