Del

Fondens formål er at støtte medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling ved at give tilskud til individuelle kompetenceudviklingsforløb.

Midler er fordelt til de enkelte ministerierområder på grundlag af lønsum. Undervisningsministeriet har via sin hjemmeside givet vejledning om ordningen.

Forudsætning for tilskud er bl. a., at Samarbejdsudvalget har fastlagt en strategi med principper og retningslinier for den samlede kompetenceudviklingsindsats i institutionen, herunder anvendelse af midler fra Kompetencefonden og at kompetenceudviklingsforløbet indgår som en del af en individuel udviklingsplan for pågældende medarbejder.

Midler fra Kompetencefonden kan anvendes i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb af mindst én uges varighed.

Regler:

08 06 2011  Finansministeriets cirkulære (22-11) om Kompetenceudvikling.  

08 06 2011  Finansministeriets cirkulære (23-11) om aftale om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).

08 06 2011  Finansministeriets cirkulære (25-08) om aftale om Kompetencefonden.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K