Del

Lovgivningen, der i dag - direkte eller indirekte - angår lønmodtagere, er særdeles omfattende. Neden for er angivet en række lovgivningsområder, som har betydning for medlemsskolerne i deres personaleadministration.

Listen er ikke udtømmende:

 1. Arbejdsmiljøloven med bekendtgørelser og cirkulærer
 2. Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel
 3. Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov mv.
 4. Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. Lov om  arbejdsløshedsforsikring (herunder dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag) Fortrinsstilling for handicappede til beskæftigelse
 5. Statens selvforsikring
 6. Lov om forsikring mod følger af arbejdsskader
 7. Lov om røgfri lokaler, transportmidler og lignende
 8. Lov om ophavsret til litterære og kunstneriske værker, herunder edb-programmer.
 • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K