Del

Personalepolitik er de principper for personaleadministration, som skreven eller uskreven styrer skolens fremgangsmåder i den daglige personaleadministration.  
Ansvaret for personalepolitikken har skolens ledelse. I de nye vedtægter for medlemsskolerne er det formuleret på den måde, at bestyrelsen i sin forretningsorden for sit virke skal fastsætte bestyrelsens pligt til at fastlægge institutionens løn- og personalepolitik. Personalepolitikken bør udarbejdes af den daglige ledelse og accepteres af personalegrupperne (samarbejdsudvalget) inden den forelægges skolens bestyrelse til godkendelse. Den bør revideres, når nye situationer opstår - og i øvrigt med passende mellemrum tages op.

Der kan ikke opstilles en "bedst mulig personalepolitik" for erhvervsskoler. Af krav, som en personalepolitik bør understøtte, er arbejdsmæssige resultater (skolens effektivitet) samt de ansattes behov for gode arbejdsforhold (arbejdstilfredshed).

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K