Del

Aftale om tillidsrepræsentanter omfatter nu de tjenestemandslignende ansatte lærere, som tidligere har haft særlige regler.

Der vil dog fortsat gælde særlige forhold for disse lærere: 2. forhandling skal føres mellem CO II og Undervisningsministeriet, hvis organisationen ønsker sagen videreført efter den 1. lokale forhandling (§ 14).

I Ansættelsesbekendtgørelsen er nu indføjet et kapitel 10, som vil smidiggøre eventuel videre forhandling i sager om tillidsrepræsentanter.

Regler:

30 09 2008  Finansministeriets cirkulære (58-08) om tillidsrepræsentanter i staten.

01 02 2007 Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 101 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger.

28 01 2007 Undervisningsministeriets e-mail om ændringerne i den reviderede ansættelsesbekendtgørelse nr. 101.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K