Del

Ansættelse på prøve

I prøvetiden skal en erhvervspædagogisk læreruddannelse bestås, hvis den ansatte ikke har bestået en sådan eller efter bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser har de fornødne kvalifikationer til fast ansættelse.

Se i øvrigt afsnittet: Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer.

Regler:

20 03 1972  Økonomi- og budgetministeriets bekendtgørelse om ansættelse som tjenestemand på prøve i staten med senere varig ansættelse for øje.

15 12 2010  Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1514 om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen), kapitel 3 om lærerkvalifikationer.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K