Del

Denne form for ansættelse er aktuel ved indtægtsdækket virksomhed og vikarer for ansatte, som opnår tjenestefrihed.

Undervisningsministeriet har ved skrivelsen af 8. december 1995 om timelærere meddelt, at i tilfælde af, at en fastansat lærer opnår tjenestefrihed uden løn for en længere periode, f. eks. for at varetage en opgave for DANIDA, kan der som hidtil ansættes en vikar på samme løn  og beskæftigelsesvilkår, som gælder for en fastansat lærer.

Ansættelsen er midlertidig og det skal anføres i ansættelsesbrevet, for hvilken periode ansættelsesforholdet er aftalt, samt at ansættelsesforholdet betragtes som ophørt uden særskilt opsigelse fra slutdatoen, hvis ikke andet skriftligt er aftalt.

Regler:

08 12 1995 Undervisningsministeriets  cirkulære  om ansættelse, aflønning mv. af timelærere ved erhvervsskolerne (tekniske skoler).

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K