Del

Efter AC-overenskomsten kan der ansættes administrative medarbejdere, hvis det pågældende anbejde er dækket af pågældende overenskomst. Pågældende organisation, der har underskrevet AC-overenskomsten er den forhandlingsberettigede organisation. For disse ansatte gælder tillidsmandsreglerne for staten (se kapitel 3.1).

Der er mulighed for at ansætte akademiske praktikanter på skolerne. De ansættes for en periode af 1 år. Ordningen retter sig mod enhver akademiker uanset anciennitet og tidligere beskæftigelse, som har været ledig i 1 år umiddelbart forud for ansættelsestidspunktet. Der skal knyttes en uddannelses- og oplæringsforpligtelse til praktikantansættelsen, idet gennemsnitligt 20% af arbejdstiden afsættes til uddannelsesformål. Lønnen udgør 80% af den overenskomstmæssige indgangsløn. 

Finansministeriet og AC har udarbejdet en vejledning om ordningen.

Regler:

01 10 2008  Finansministeriets cirkulære (61-08) om overenskomst for akademikere i staten med diverse protokollater.

15 05 2001  Finansministeriets cirkulære (17-01) om ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten.

09 10 1995  Undervisningsministeriets skrivelse om ansættelse af bibliotekarer (AC-ok). 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K