Del

Ledere ved AMU-Centre

Ledere ved de medlemsskoler, der er AMU-Centre samt de ledere med rod herfra, som ved fusion overgår til ansættelse på institutioner uden ændring af stillingsforhold, er alle ansat på overenskomst. Der er tale om flere forskellige overenskomster og forholdene er i øvrigt nærmere beskrevet i Undervisningsministeriets vejledninger og skrivelser.

 

For lederne er følgende regler relevante:

Cirkulære om organisationsaftale for forstandere ved AMU-centrene.
Organisationsaftalen udgør sammen med StK (nu OAO)-fællesoverenskomsten det samlede overensmokstgrundlag. Aftalen er indgået mellem Ledernes Hovedorganisation og Finansministeriet.

 

Cirkulære om organisationsaftale for afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene.
Organisationsaftalen udgør sammen med StK (nu OAO) - fællesoverenskomsten det samlede overensmokstgrundlag. Aftalen er indgået mellem Dansk Funktionærforbund og Finansministeriet.

 

Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII´s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner (marketings- og salgschefer, udviklingschefer, udviklings- og salgschefer og uddannelseschefer ved AMU-centrene).
Organisationsaftalen udgør sammen med CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten det samlede overensmokstgrundlag. Aftalen er indgået mellem CO II og Finansministeriet.

 

Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten,
der anvendes til ansættelse i lønramme 35 af økonomi-/administrationschefer og sekretariatschefer. Overenskomsten er indgået mellem AC og Finansministeriet.


Regler:

14 06 2011  Finansministeriets cirkulære (26-11) om organisationsaftale for forstandere ved AMU-centrene.

22 06 2011  Finansministeriets cirkulære (31-11) om organisationsaftale for afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene.

28 01 2008  Finansministeriets cirkulære (2-08) om Ledere under COII´s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner (marketings- og salgschefer, udviklingschefer, udviklings- og salgschefer og uddannelseschefer ved AMU-centrene).

30 09 2008  Finansministeriets cirkulære (59-08) om CO II/LC/OC -fællesoverenskomst.

28 09 2001  Undervisningsministeriets vejledning om en række spørgsmål i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af overenskomstansatte. 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K