Del

Angående rationalisering og overgang til entreprise som berører disse ansatte gælder, at der efter organisationsaftalerne skal optages drøftelser mellem skolen, de ansattes tillidsrepræsentant og disses forbunds lokale afdeling(er) eller behandling i SU (hvis de ansatte er repræsenteret der) inden der træffes endelig beslutning herom. Overtrædelse heraf kan medføre bod. 

Regler:

21 09 2011 Finansministeriets cirkulære (46-11) om organisationsaftale for rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. i staten.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K