Del

I dette kapitel beskrives de særlige forhold for overenskomstansatte AC-lærere og AMU-lærere.

Prøvetid

For overenskomstansatte lærere gælder reglerne i Funktionærloven om prøvetid (se kapitel 4.3 herom). Det anbefales at fastsætte prøvetid samt foretage bedømmelser, hvor der kan tages udgangspunkt i den vejledning, som er beskrevet for tjenestemandslignende ansatte.
 

Regler

02 09 2008  Finansministeriets cirkulære (48-08) om Gruppelivsordning for tjenestemænd   m. fl. og visse overenskomstansatte i staten mv. 

22 08 2002  Finansministeriets cirkulære (36-02) om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte. 

28 09 2001  Undervisningsministeriets vejledning om en række spørgsmål i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af overenskomstansatte. 


AC-lærere
 

Efter AC-overenskomsten ansættes magistre på erhvervsskolerne med GL som organisation. Magistre dækker bl. a. cand. mag., cand. scient. m. fl. Dog er  reglerne i Arbejdstidsaftalen for lærere ved Erhvervsskoler også gældende for disse lærere. 

Der er mulighed for at ansætte akademiske praktikanter på skolerne. De ansættes for en periode af 1 år. Ordningen retter sig mod enhver akademiker uanset anciennitet og tidligere beskæftigelse, som har været ledig i 1 år umiddelbart forud for ansættelsestidspunktet. Der skal knyttes en uddannelses- og oplæringsforpligtelse til praktikantansættelsen, idet gennemsnitligt 20% af arbejdstiden afsættes til uddannelsesformål. Lønnen udgør 80% af den overenskomstmæssige indgangsløn. 

Finansministeriet og AC har udarbejdet en vejledning om ordningen. 


Regler:

01 10 2008  Finansministeriets cirkulære (61-08) om overenskomst for akademikere i staten. 

14 07 1992  Undervisningsministeriets skrivelse (I 458) om ansættelsesvilkår for undervisere, der fastansættes i henhold til den akademiske fællesoverenskomst. 

15 05 2001  Finansministeriets cirkulære (17-01) om ansættelsesvilkår for akademiske praktikanter i staten.   

Lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne 

Lærere ved de medlemsskoler, der ansættes med henblik på fortrinsvis at varetage undervisning ved eller i tilknytning til arbejdsmarkedsuddannelserne ansættes på overenskomst. 

For lærerne udgør organisationsaftalen sammen med LC/OC-fællesoverenskomsten det samlede overenskomstgrundlag. Aftalen er indgået mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet.  

   

Regler:

21 01 2009  Finansministeriets cirkulære (2-09) om organisationsaftale for lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K