Del

Der er ved lov indført beskyttelse af medarbejdere vedrørende deltid således, at en arbejdsgiver ikke må foretage afskedigelse af en ansat, fordi denne har fremsat ønske om at overgå til deltids-ansættelse. Der må heller ikke foretages afskedigelse blot på grund af afslag på arbejdsgiverens anmodning om at overgå til deltidsansættelse.

Endelig må der ikke diskrimineres således at udelukkende deltidsansatte - uden saglig grund - vil blive afskediget i tilfælde af afskedigelser af flere ansatte.  

Regler:

26 09 2002 Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 815 af deltidslov.  

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K