Del

Arbejdsgiveren skal give lønmodtageren oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, herunder mindst 10 punkter, som er opregnet i loven om ansættelsesbeviser. Oplysningerne skal gives senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

Oplysningerne skal gives skriftligt og vedrører: Ansattes navn og adresse, Skolens navn og adresse, Beskrivelse af arbejdet/stillingen, Arbejdsstedets beliggenhed, Arbejdstid, Løn/løntillæg, Pensionsbidrag, Lønudbetaling, Ret til ferie og Opsigelsesvarsler.

Hvilke særlige væsentlige oplysninger, der skal gives ud over de nævnte 10 kan være vanskeligt at at afgøre. For lærere kan der f. eks. være tale om udførelse af undervisning som åben uddannelse i weekends, jf. Arbejdstidsaftalen, mens det for administrativt personale f. eks. kan vedrøre visse arbejdsopgaver på ubekvemme tidspunkter.

Hvis der senere sker ændringer i ansættelsesforholdet, som ikke følger af ændrede overenskomster eller regler, skal skolen meddele den ansatte disse ændringer skriftligt.

Regler:

14 06 2002 Finansministeriets cirkulære (29-02) om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (Lov om ansættelsesbevis).

02 07 2002 Undervisningsministeriets skrivelse om ny lov og ny aftale om ansættelsesbevis.

17 03 2010 Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 240 om arbejdsgiverens pligt til at  underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

22 08 2002 Finansministeriets cirkulære (36-02) om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte.

26 03 2007 Undervisningsministeriets skrivelse om ny lov om ansættelsesbevis (ændring af godtgørelsesniveau).  

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K