Del

Det almindelige er, at arbejdets art og omfang er generelt bestemt. I ansættelsesområdet og stillingsbetegnelsen, der angives i opslag og ansættelsesbrev, kan der dog søges en vis vejledning. Det "sædvanlige" beskæftigelsesområde er derfor ofte defineret ved sædvane og kutyme. Inden for sådanne meget vide rammer vil det konkrete indhold af arbejdsopgaverne bero på, hvad der bliver anvist den pågældende.

I kapitel 4.2 er der under emnet "særlige arbejdsfunktioner" beskrevet visse tilfælde, hvor arbejdets udførelse eller vilkårene for arbejdet er nærmere bestemt ved aftaler.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K