Del

 

Fleksjobordning - med lønrefusion

Med virkning fra 1. oktober 1999 er erhvervsskolerne blevet omfattet af den statslige fleksjobordning, således at der kan søges om supplerende refusion af nettolønudgifterne fra Økonomistyrelsen i Finansministeriet.Skolerne er med til at finansiere refusionsordningen ved bidrag pr. ansat.

Regler:

11 08 2010  Finansministeriets cirkulære (73-10) om fleksjob i staten.

20 11 2000  Undervisningsministeriets skrivelse om bevarelse af pensionsrettigheder for tjenestemænd mv., der ansættes i fleksjob eller job på særlige vilkår.

06 07 2007 Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 871 om fleksydelse med senere ændringer.

21 06 2007  Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 691 om fleksydelse med senere ændringer.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K