Del

Der er vedtaget en lov, nr. 286 af 24. april 1996, om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet.

Formålet med loven er at sikre, at helbredsoplysninger ikke uberettiget anvendes til at begrænse lønmodtageres muligheder for at opnå eller bevare ansættelse.   Skolerne er omfattet af loven i sin helhed; men af særlig betydning er det forhold, at skolen ikke må spørge til helbredet generelt eller kræve oplysninger om disposition for sygdomme.

I de tilfælde, hvor skolen ønsker at anvende tro- og loveerklæringer, skal disse være specifikke. F. eks. kan følgende erklæring kræves: "Jeg erklærer, at jeg ikke lider af sygdomme eller har symptomer på sygdomme, som har væsentlig betydning for min arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde."

I øvrigt skal lønmodtageren af egen drift give oplysning om foreliggende særlige sygdomme eller symptomer, som vil have væsentlig betydning for den ansattes  arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde, hvis skolen ikke spørger herom.

Regler:

24 04 1996 Arbejdsministeriets lov nr. 286 om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K