Del

Job på særlige vilkår samt visse social- og arbejdsmarkedspolitiske ordninger

Som et led i de seneste overenskomster er det aftalt at gøre en indsats for at øge beskæftigelsen ved statens institutioner og virksomheder (og i den forbindelse også erhvervsskolerne) for personer, der har vanskeligt ved at opnå en placering på arbejdsmarkedet. Endvidere ønskede man at sikre, at allerede ansatte kan bevare beskæftigelse i institutionen/virksomheden uanset forringet arbejdsevne (socialt kapitel). 

I tråd hermed har Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg den 16. februar 1996 indgået aftale om ansættelse af ledige i puljejob, jobtræning og individuel jobtræning i staten. Det er formålet med aftalen at fremme oprettelse og besættelse af puljejob, jobtræningspladser og individuelle jobtræningspladser i henhold til lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om kommunal aktivering. 

Oprettelse af de nævnte job kræver drøftelse i skolens samarbejdsudvalg. Vedrørende job under socialt kapitel skal der ske underretning af den forhandlingsberettigede organisation. For de øvrige job henvises til cirkulæret for kontakten til personaleorganisationen.


Regler

28 02 1996 Finansministeriets cirkulære (19/96) om Ansættelse af ledige i puljejob, jobtræning og individuel jobtræning i staten. 

14 06 1997 Finansministeriets cirkulære (33/97) om job på særlige vilkår (Socialt kapitel).

10 2000 Finansministeriets og centralorganisationernes vejledning om Socialt Kapitel.

02 12 1997 Undervisningsministeriets skrivelse om tilskudsbaserede skånejobs mv.

06 05 1999 Undervisningsministeriets skrivelse om puljejob (justering af arbejdstid).

14 12 2009 Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1428 om en aktiv beskæftigelsesindsats.   

Skolen som arbejdssted 

I nogle tilfælde af ansættelse på særlige vilkår har en medlemsskole været arbejdssted mens pågældende kommune har været ansættelsesmyndighed.  Det kan dreje sig om ansættelse i en aktivperiode under lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.

En sådan konstruktion kræver et særdeles godt samarbejde mellem kommune, skole og ansatte (foruden støtte fra medarbejdere). I tilfælde af problemer med arbejdet, herunder tilskadekomst, skal kommunen ofte involveres. Skolen optræder nærmest som arbejdsleder.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K