Del

Jubilæumsgratiale er en ydelse, som en ansat har ret til efter 25, 40 eller 50 års ansættelse. Pr. 1. april 2009 udgør gratialerne henholdsvis 5.900 kr., 7.400 kr. og 8.800 kr.

Undervisningsministeriet har udsendt et nyt cirkulære om jubilæumsgratiale af 9. juli 2007.

Ved administrationen af ordningen opererer man med en jubilæumsanciennitet, som løber fra den første ansættelse ved skolen. Ancienniteten "afbrydes" ved orlov fra skolen efter nærmere regler i Undervisningsministeriets cirkulære om jubilæumsgratiale.

På den anden side medregnes i ancienniteten ansættelse i statslige institutioner og virksomheder samt i folkekirken samt i de institutioner, der er omfattet af Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Endvidere medregnes beskæftigelse i folkeskolen forud for 1. april 1993.

Hidtidig opnået jubilæumsanciennitet skal opgøres efter de før dette cirkulære gældende regler eller praksis og tillægges den anciennitet, der opnås i henhold til cirkulærets regler.

Skolen må ved det regnskab for jubilæumsanciennitet, som føres for hver ansat, skaffe sig oplysninger om sådanne perioder.

I mangel af nøjagtige oplysninger om tidspunktet for første ansættelse eller om varigheden af tidligere beskæftigelsesperioder, fastsættes ancienniteten på grundlag af de for institutionen foreliggende oplysninger    

Der gives den ansatte en fridag med løn i anledning af jubilæet. Udgiften til jubilæumsgratiale afholdes af institutionen.

 

 

 

 

Regler:

09 07 2007  Undervisningsministeriets cirkulære om jubilæumsgratiale til personale ved selvejende institutioner under Undervisningsministeriet.

06 12 1990  Undervisningsministeriets cirkulære om jubilæumsgratiale til personale ved selvejende institutioner under Undervisningsministeriet.

07 12 1990  Undervisningsministeriets følgeskrivelse til cirkulæret af 6. december 1990.

12 03 2009  Finansministeriets cirkulære (16-09) om regulering af satser for jubilæumsgratiale pr. 1. april 2009.

 

11 10 2010  Undervisningsministeriets cirkulære (9555) om jubilæumsgratiale til personale ved selvejende og selvstændige institutioner under Undervisningsministeriet.
 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K