Del

Om lønudbetaling henvises til Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning, kapitel 10.

Fejl eller lignende vedrørende lønudbetaling kan uden varsel rettes med virkning for fremtidige lønudbetalinger.

Kan spørgsmålet ikke straks afklares, er det muligt at udbetale lønnen under forbehold, således at eventuel tilbagebetaling kan finde sted uden videre.

Om en skole kan kræve tilbagebetaling vil afhænge af den konkrete sag, hvor fejlens karakter og den ansattes muligheder for at kunne opdage fejlen vil være afgørende.

I juni 1993 fik erhvervsskolerne kompetence til selv at afgøre sager om tilbagebetaling og efterbetaling af løn.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K