Del

Ifølge lov om arbejdsløshedsforsikring betaler arbejdsgiveren ved afskedigelse, hjemsendelse, ophør af opgave  og tidsbestemt akkord og lignende (f.eks. honorarlønnet arbejdsopgave) til et medlem af en a-kasse dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag.

Dagpengegodtgørelsen udgør pr. dag et beløb svarende til 7,4/37 af højeste dagpengebeløb for en uge. Ved ledighed på 4 timer eller derunder betaler arbejdsgiveren en dagpengegodtgørelse svarende til halvdelen af ovennævnte beløb for en dag. Ved ledighed på over 4 timer betaler arbejdsgiveren fuld dagpengegodtgørelse.

Skolens forpligtelse indtræder, hvis den ansatte inden for de sidste 4 uger har været beskæftiget på skolen svarende til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger.

Der findes begrænsninger i arbejdsgiverens forpligtelser. Således bortfalder f. eks. hans forpligtelser:

  1. når medlemmet er i fuld beskæftigelse på eller afholder ferie på 1., 2. og 3. ledighedsdag, eller modtager sygedagpenge i tilslutning til arbejdsophøret,
  2. når medlemmet ophører som vikar i en orlovsstilling, hvis ansættelsen har varet mindst 3 måneder,
  3. når afskedigelsen/arbejdsophøret væsentligst skyldes medlemmet eller
  4. når medlemmet har været i beskæftigelse med offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik.

Skolen har ret til erklæring på tro og love vedrørende forholdene under punkt 1.

Skolen skal på lønseddelen oplyse, om der er betalt hele eller halve dagpengegodtgørelser eller om årsagen til, at der i givet fald ikke er udbetalt dagpengegodtgørelse.

Regler:

 

27 05 2010  Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 574 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer.
 

30 06 2009  Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 674 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag med ændringer (G-dage)
 

30 06 2009  Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 56 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K