Del

Både for tjenestemandslignende ansatte og for overenskomstansatte gælder, at ægtefællen (og eventuelle børn) til en ansat, der dør i ansættelsestiden har ret til efterindtægt i nogle måneder. der er forskel på reglerne, idet tjenestemandspensionsloven eller funktionærloven er afgørende på området.

Der henvises til Ansættelsesbekendtgørelsens §§ 32 til 35 samt de respektive (fælles)overenskomster.

Det er skolen, som skal udrede ydelserne.

 

 

Regler:

01 02 2007  Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 101 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved erhvervsskoler og skolehjem.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K