Del

Undervisningsministeriet har i brev af 9. maj 2000 meddelt, at erhvervsskolerne kan anskaffe Pc-ere og stille disse vederlagsfrit til rådighed i hjemmet for ansatte under forudsætning af, at den ansatte har et helt klart arbejdsmæssigt behov herfor.

I samme brev oplyste Undervisningsministeriet, at andre hjemme-Pc-ordninger, som ministeriet er blevet præsenteret for, vurderes til at ligge uden for skolernes muligheder på grund af manglende hjemmel af bevillingsmæssig eller aftalemæssig art og at anvendelse af disse ordninger kan få tilskudsmæssige konsekvenser. 

Efter høring i Finansministeriets Personalestyrelse har Undervisningsministeriet i brev af 30. april 2003 meddelt, at det vil være lovligt at lade medarbejderne medfinansiere etableringen af hjemme-PC-ordninger på visse betingelser (klart arbejdsmæssigt behov, frivilllighed samt medfinansiering via træk i nettoløn, d.v.s. med beskattede kroner).

Regler:

 

09 05 2000 Undervisningsministeriets brev om hjemme-Pc-ordninger. 

30 04 2003 Undervisningsministeriets brev om hjemme-Pc-ordninger. 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K