Del

I cirkulæret om tillidsrepræsentanter er i § 7 anført mulighed for at betale løntillæg til tillidsrepræsentanter, som på grund af tillidsrepræsentant-arbejdet er forhindret i at deltage i det sædvanlige arbejde, som giver adgang til tillæg. Der kan være tale om arbejdstidsbestemte tillæg, arbejdsbestemte tillæg, resultatløn og tillæg som følge af nye lønsystemer.

Regler:

 

30 092008 Finansministeriets cirkulære (58-08) om tillidsrepræsentanter i staten mv. 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K