Del

Der gives efter anmodning lærere, der er fyldt 60 år, tillæg på 175 timer årligt, som læreren selv disponerer over. Dette gives tidligst fra begyndelsen af den normperiode, hvori læreren fylder 60 år og forudsætter, at læreren inden udgangen af den forudliggende normperiode har anmodet om tillægget.  

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K