Del

Der har i flere år været fastsat særlige regler om opgørelse af arbejdstid ved kursusdeltagelse for statstjenestemænd og for visse overenskomstansatte i et særligt cirkulære.

Disse regler er nu indarbejder i den generelle arbejdstidsaftale for tjenestemænd i staten.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K