Del

Lærerne tildeles efter særlig aftale tid til rettearbejde, som Undervisningsministeriet har bestemt. Aftalen om rettearbejde indeholder fortegnelser over antal minutter pr. rettet opgave for de forskellige uddannelser eller fag, andre mængdeangivelser samt en række forudsætninger, som parterne er enige om. 

I øvrigt aftales rettetid lokalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanter. Ved uenighed herom godskrives læreren for medgået tid.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K