Del

Hvis der ikke er planlagt nogen arbejdstid, hvor læreren er fraværende på grund af lovligt forfald jf. § 20, medregnes 7,4 timer pr. fraværsdag, inkl. en forholdsmæssig del af timerne efter § 9 og evt. timerne efter § 22. Herved reduceres de timetal, som pågældende lærer fra disse §§ skal have medregnet til årsnormen på grund af fraværet.

Skolerne kan planlægge (skemalægge) lærerne med 0 timer i perioder, hvor de ikke skal undervise eller have andet arbejde for skolen. Herved medregnes ikke timer til årsnormen ved det omhandlede fravær.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K