Del

For arbejde på særlige tidspunkter er der efter særlige regler mulighed for udbetaling af ulempeydelser. Der henvises til kapitel 5.2.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K