Del

Gymnasie-udvalget

Formand
Gitte Nørgaard, direktør, Aarhus Business College

Næstformand
Niels Yde, direktør, Learnmark

Ann Descroix, rektor, ZBC
Dorthe Wang, rektor, Tietgen
Ivar Lykke Ørnby, uddannelsesdirektør, Knord
Jens Christen Hylkjær, vicerektor, Uddannelsescenter Holstebro
Karsten Asmussen, rektor, EUC Nord
Mette Andersen, rektor, IBC
Mogens Enevoldsen, uddannelsesdirektør, AARHUS TECH
Rikke Palmgren, rektor, TECHCOLLEGE
Vibeke Johnsen, Rektor, Erhvervsskolen Nordsjælland

Udvalgsbetjening: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Eksterne grupper m.v., hvor DEG har udpeget repræsentanter

Kontaktpersoner til DM i teknologi og erhvervscase
Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, AARHUS TECH og Rektor Mette Andersen, IBC International Buisness College

Referencegruppen vedrørende GL’s efteruddannelsesaktivitet (GLE)
Rektor hhx Ivar Ørnby, Handelsskolen København Nord

Kontaktudvalg for lærernes efteruddannelse
(i regi af Danske Universiteter, GR, GL og DEG-L i fællesskab)
Rektor hhx Ivar Ørnby, København Nord
Rektor Rikke Palmgren, Aalborg Tekniske Gymnasium
Rektor Jens Otto Petersen, Aalborg Handelsskole

Rådgivende Udvalg for Pædagogikum, Syddansk Universitet
Rektor hhx Ivar Ørnby, København Nord (formand for udvalget)

Styregruppen for brandingklubben
Poul Søe Jeppesen, Aalborg Handelsskole
René van Laer, Handelsskolen København Nord
Martin Rytter, Aalborg Handelsskole
 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K